سخنی با مدرسین تازه‌کار فیزیک

در سالهای ابتدای تدریس آن چیزی که بیش از همه چیز من را آزار میداد بی تجربگی در کلاس درس و تدریس فیزیک بود.

فیزیک در کلاس درس و در مقابل دانش آموزان آن چیزی نبود که من در دانشگاه و دوره های تربیت مدرس آموخته بودم و پالش هایی بسیار بیشتر از یاددهی فیزیک دامن گیر من بودند.

از طرفی نداشتن منبع و جزوه خوب در کلاس درس باعث اتلاف وقت فراوان برای تدریس میشد که نتیجه ای جز بی اعتمادی دانش آموزان و اولیا به من نداشت.

بعدتر به تدریج توانستم جزوه ای برای خودم آماده کنم و هر سال ب اساس تجربه آن را تکمیل کنم.

اگر شما نیز شرایط مشابه من دارید میتوانید از این فایل ها برای طراحی جزوه خود استفاده نمایید.