ممنون که در وبینار جهش همراهمون بودی. در این جلسه 15 سؤال مهم از مبحث گرما را بررسی کردیم. ممنون که در طول جلسه داشتی فعالیت میکردی و به سوالات جواب میدادی. امیدوارم بتونی با این ویدیو دوباره مطالب رو مرور کنی.