بانک سوالات تایپ شده فیزیک یازدهم

1,000,000 تومان

  • فصل الکترواستاتیک 85 سؤال +100 سوال پیشرفته
  • فصل مدار و جریان الکتریکی 140 سؤال +100 سوال پیشرفته
  • فصل مغناطیس و القا 60 سؤال+ 100 سوال پیشرفته