بانک سوالات تایپ شده فیزیک یازدهم

    500,000 تومان

    • فصل الکترواستاتیک 85 سؤال
    • فصل مدار و جریان الکتریکی 140 سؤال
    • فصل مغناطیس و القا 60 سؤال