بانک سوالات تایپ شده فیزیک دهم

400,000 تومان

  • فصل فشار و ویژگی های مواد 97 سؤال
  • فصل کار و انرژی 15 سؤال
  • فصل دما و گرما 94 سؤال