بانک سوالات تایپ شده فیزیک دهم

قیمت اصلی 1,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 829,000 تومان است.

  • فصل فشار و ویژگی های مواد 97 سؤال+100 سؤال پیشرفته
  • فصل کار و انرژی 15 سؤال +صد سؤال پیشرفته
  • فصل دما و گرما 94 سؤال +صد سؤال پیشرفته
  • 100 سؤال پیشرفته فصل اندازه گیری